شیمی و تکنولوژی پلی ال های پلی یورتان ها

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۲

مواداولیه مورد استفاده در تولید ساختار پلیمری پلی یورتان مورد نظر قرار گرفته است. این کتاب شیمی و تکنولوژی ساخت الیگو پلی ال ها، تنوع ساختاری الیگو پلی ال ها و تاثیر ساختار ان ها بر خواص پلی یورتان نهایی مورد بررسی قرار گرفته است.

پلی ال های پلی یورتان ها

نام لاتین کتاب: Chemistry and Technology of Polyols for Polyurethanes

نام فارسی کتاب: شیمی و تکنولوژی پلی ال های پلی یورتان ها

نویسنده: Mihail Lonescu

زبان کتاب: English

انتشارات: Rapra

سال انتشار: ۲۰۰۵

گزیده ای از سرفصل های این کتاب:

پلی ال ها

شیمی پایه پلی یورتان ها

ساختار عمومی الیگو پلی ال ها

الیگو پلی ال ها برای پلی یورتان های الاستیک

ترکیب پلی ال های پلی استری با کاتالیست های سیانید دو فلزی

پلی ال  های پلیمری

پلی ال های پلی اتری تولید شده به روش فرایند پلیمریزاسیون کاتیونی

پلی ال های پلی بوتادین

پلی ال های اکریلیک

پلی ال های پلی سیلوکسان

پلی ال های پلی اتری پلی یورتان سخت

و . . .

 

در این کتاب:

مواداولیه مورد استفاده در تولید ساختار پلیمری پلی یورتان مورد نظر قرار گرفته است. این کتاب شیمی و تکنولوژی ساخت الیگو پلی ال ها، تنوع ساختاری الیگو پلی ال ها و تاثیر ساختار ان ها بر خواص پلی یورتان نهایی مورد بررسی قرار گرفته است.