کنفرانس پلی یورتان های خودرو ۲۰۱۴

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

کنفرانس پلی یورتان های خودرو از ۴ام تا ۶ام نوامبر ۲۰۱۴ برگزار خواهد گردید. شرکت کنندگان در این کنفرانس با آخرین ایده ها در رابطه با استفاده از پلی یورتان ها و جایگزینی آن ها با مواد موجود در ساختار خارجی و داخلی خودروها برای بهبود خواص و کیفیت قطعات و خودرو آشنا خواهند گردید.

PU Ato 2014

به اطلاع می رسانیم کنفرانس پلی یورتان های خودرو از ۴ام تا ۶ام نوامبر ۲۰۱۴ برگزار خواهد گردید. شرکت کنندگان در این کنفرانس با آخرین ایده ها در رابطه با استفاده از پلی یورتان ها و جایگزینی آن ها با مواد موجود در ساختار خارجی و داخلی  خودروها برای بهبود خواص و کیفیت قطعات و خودرو آشنا خواهند گردید.

همچنین در این کنفرانس در رابطه با فرمولاسیون های جدید پلی یورتان ها که می توانند جهت بهبود خواص و کاهش وزن جایگزین فرمولاسیون های سابق شوند بحث خواهد شد.

 

این کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:

– قطعات پلی یورتانی خودرو ها چگونه تولید می شوند؟ کاهش وزن، کاهش چرخه برش، ضایعات کمتر در تولید و کمک به تولید خودروهای سبکتر و کیفیت قطعات بیشتر

– چگونه تولید کنندگان خودرو می توانند تولیدات خود را با بالاترین کیفیت و اعتبار “محیط زیست دوستی” به بازار عرضه کنند.