فیلم: تزریق فوم پلی یورتان فیلتر هوا

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

در این ویدئو با دستگاه تولید و تزریق فوم پلی یورتان فیلتر هوا آشنا می شوید.

در این ویدئو با دستگاه تولید و تزریق فوم پلی یورتان فیلتر هوا آشنا می شوید.