فیلم: تولید پیوسته ساندویچ پانل درب

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۳

در این فیلم خط تولید پیوسته درب به صورت ساندویچ پانل پلی یورتان نمایش داده می شود. لازم به ذکر است که روش فوق برای تولید انبوه بسیار باصرفه می باشد.

در این فیلم خط تولید پیوسته درب به صورت ساندویچ پانل پلی یورتان نمایش داده می شود. لازم به ذکر است که روش فوق برای تولید انبوه بسیار باصرفه می باشد.

درصورت پایین بودن سرعت اینترنت برای مشاهده ان لاین می توانید فیلم تولید پیوسته ساندویچ پانل درب را از طریق لینک زیر دانلود کنید.

دانلود فیلم ساندویچ پانل