ایران پی یو

ایران پی یو IranPU یکساله شد

قطعا فعالیت ما در قالب پایگاه تخصصی صنایع پلی یورتان ایران ایران پی یو کاستی ها و نقایص فراوانی همراه دارد. از شما صمیمانه خواهش می کنیم ضمن حمایت از این حرکت تخصصی در صنایع پلی یورتان، ما را از انتقادات، نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود بهره مند نمایید.