پیش ثبت نام نمایشگاه ایران پلاست آغاز شد

نمایشگاه ایران پلاست بعنوان مهمترین رویداد بین المللی کشور در زمینه محصولات پلیمری موجبات گردهمایی سازمان ها، تشکل ها، انجمن ها،واحدهای تولیدی، صنعتی،بازرگانی وتحقیقاتی را از سراسر دنیا فراهم می آورد.

کنفرانس پلی یورتان های خودرو ۲۰۱۴

کنفرانس پلی یورتان های خودرو از ۴ام تا ۶ام نوامبر ۲۰۱۴ برگزار خواهد گردید. شرکت کنندگان در این کنفرانس با آخرین ایده ها در رابطه با استفاده از پلی یورتان ها و جایگزینی آن ها با مواد موجود در ساختار خارجی و داخلی خودروها برای بهبود خواص و کیفیت قطعات و خودرو آشنا خواهند گردید.