فیلم: عایق کاری با فوم پلی یورتان پاششی

در این فیلم، اپراتور فوم اسپری پلی یورتان را با دستگاه مخصوص پاشش به سطح مورد نظر اعمال می مند. البته همانگونه که مشاهده می شود قبلا سطح بسیار نازکی از این فوم به صورت آستری اعمال شده و فرایند نشان داده شده در این فیلم اعمال سطح نهایی می باشد.  

چکش پلی یورتانی برای طلا و جواهرسازی

یک ضربه از چکش پلی یورتانی سطح بیشتری از فلز را در مقایسه با چکش پلاستیکی تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه شما برای اتمام کار خود نیاز به تعداد ضربات کمتری خواهید داشت. و پلی یورتان فلز را نخراشیده و یا اثری از چکش برجای نمی گذارد

عایق حرارتی پلی یورتان در پنجره های شیشه ای

عایق حرارتی پنجره

پنجره ها و درب ها اغلب موارد اصلی اتلاف انرژی در ساختمان ها می باشند. برای کاهش اتلاف انرژی گرمایی، نه تنها باید شیشه های چند جداره استفاده کرد بلکه باید اطمینان حاصل کرد که چهارچوب ها کاملاَ درزگیری شده و عایق می باشند