کاهش قیمت مواد اولیه پلی یورتان

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۲

قیمت های مناسب جهانی، کاهش نرخ ارز در زمان ثبت سفارش ها، ثبات نرخ ارز در روزهای گذشته، امید به کاهش تحریم ها و فراوانی مواد اولیه در بازار می تواند از دلایل احتمالی این کاهش قیمت مواد اولیه سیستم های پلی یورتان در بازار باشد.

در طی روزهای اخیر مصرف کنندگان مواد اولیه پلی یورتان خصوصا مواد اولیه فوم های پلی یورتان، شاهد کاهش نرخ این مواد در بازار بودند. میزان کاهش قیمت در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان در برخی از مواد اولیه و در برخی دیگر تا حدود ۳۰۰-۸۰۰ تومان بوده است. البته در گروه هایی از مواد نیز شاهد عدم کاهش قیمت ها به دلیل کمیابی برخی از مواد اولیه آن ها بوده ایم. به طور کلی کاهش قیمت مواد اولیه در سیستم های مختلف فوم پلی یورتان را می توان به شرح ذیل اعلام نمود.

کاهش قیمت مواد پلی یورتان

 

 میزان کاهش قیمت در سیستم های مختلف مواد اولیه فوم پلی یورتان:

سیستم پلی یورتان مواد کفش (Shoe & Sole): کاهش قیمت حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان

سیستم مواد پلی یورتان عایق (Rigid): کاهش قیمت حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان

سیستم مواد پلی یورتان فوم سرد (Flexible): کاهش قیمت حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان

سیستم مواد پلی یورتان نیمه سخت (Semi-Rigid): کاهش قیمت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان

سایر سیستم های مواد پلی یورتان (الاستومری، دانسیته بالا و چسب ها): کاهش قیمت حدود ۲۰۰ تومان

 قیمت های مناسب جهانی، کاهش نرخ ارز در زمان ثبت سفارش ها، ثبات نرخ ارز در روزهای گذشته، امید به کاهش تحریم ها و فراوانی مواد اولیه در بازار می تواند از دلایل احتمالی این کاهش قیمت مواد اولیه پلی یورتان در بازار باشد.

 آخرین قیمت های مواد پلی یورتان در بازار ایران را می توانید در صفحه قیمت های مواد پلی یورتان مشاهده کنید.