فوم پلی یورتان نیمه سخت (Semi-Rigid)

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۲

فوم پلی یورتان نیمه سخت از نظر خواص در بازه میانی فوم های پلی یورتان انعطاف پذیر (Flexible Polyurethane Foam) و فوم های پلی یورتان سخت (Rigid Polyurethane Foam) قرار می گیرند. در واقع بخشی از سلول های ساختاری تشکیل دهنده فوم پلی یورتان نیمه سخت همانند فوم های نرم پلی یورتان از نوع سلول باز بوده و بخش دیگر همانند فوم پلی یورتان سخت از نوع سلول بسته می باشند.

فوم پلی یورتان نیمه سخت از نظر خواص در بازه میانی فوم های پلی یورتان انعطاف پذیر (Flexible Polyurethane Foam) و فوم های پلی یورتان سخت (Rigid Polyurethane Foam) قرار می گیرند. در واقع بخشی از سلول های ساختاری تشکیل دهنده فوم پلی یورتان نیمه سخت همانند فوم های نرم پلی یورتان از نوع سلول باز بوده و بخش دیگر همانند فوم پلی یورتان سخت از نوع سلول بسته می باشند.

ساختار سلولی فوم پلی یورتان نیمه سخت

در گستره کاربرد، نمی توان مرز مشخصی میان درصد آماری سلول های باز و سلول های بسته در ساختار سلولی فوم پلی یورتان نیمه سخت تعیین نمود، ولی بطور کلی در پرکاربردترین انواع این فوم ها، حدود (۸۵-۹۰)% ساختار سلولی از نوع سلول های بسته و (۱۵-۱۰)% از نوع سلول های باز می باشد.

وجود سلول های بسته موجب استحکام و پایداری ابعادی ساختار فوم نیمه سخت در مقابل تنش و استحکام فشاری می گردد، حال انکه وجود سلول های باز در ساختار فوم نیمه سخت موجب بروز و ظهور خواص برگشت پذیری و جلوگیری از افت ساختار در مقابل استحکام فشاری و مشاهده رفتار جذب و اتلاف انرژی در آن می شود.

فوم نیمه سخت

کاربردهای فوم پلی یورتان نیمه سخت

با توجه به خواص فیزیکی و مکانیکی فوم پلی یورتان نیمه سخت، این نوع فوم ها کاربردهایی همانند موارد زیر دارند:

– فوم ضربه گیر سپر خودرو

– فوم های ضربه گیر صنایع ریلی، دریایی و حمل و نقل

– قطعات مرتبط با تزیینات و تریم داخلی خودرو (دستگیره درب، زیر آرنجی، فوم داشبورد، فوم سقفی و . . .)

– جاذب های شوک، ارتعاشات و صوت

– قطعات تزیینی و اسباب بازی های کودکان

– ده ها و صد ها کاربرد ابتکاری دیگر

مثال کاربردی:

در تولید بخشی از دیواره های جاذب صوت اتوبان طبقاتی صدر از پانل های جاذب صوتی استفاده شده است که دارای پوشش فلزی و ساختار داخلی از جنس پشم سنگ می باشند.

دست اندکاران این پروژه بزرگ و عظیم، به احتمال زیاد با مطالعات امکان سنجی و شناختی بیشتر در مورد عایق های جاذب صوت شاید می توانستند با جایگزینی نوع خاصی از فوم پلی یورتان نیمه سخت در ساختار داخلی پانل های دیواری این اتوبان طبقاتی، راندمان بسیار بالاتری را در مقابل استفاده از پشم سنگ بدست آورند.

 جاذب صوت اتوبان صدر

Hysteresis Loop

نمودار چرخه هیسترسیس فوم پلی یورتان نیمه سخت، خواص جذب شوک، ارتعاش، صوت و ضربه را در قطعات تولید شده توسط این نوع فوم نمایان می سازد.

نمودار هسترسیس فوم نیمه سخت پلی یورتان

خواص فیزیکی و مکانیکی فوم پلی یورتان نیمه سخت

Untitled-2