فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا HR PU Foam

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

یکی از خواص بسیار مهم فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا مانایی فشاری مطلوب این نوع فوم ها است. طبق آزمایشات مندرج در استانداردها، مانایی فشاری فوم پلی یورتان HR در دمای بالاتر از ۷۰ درجه سانتیگراد به شدت افزایش می یابد.

فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا ( High Resilience Polyurethane Foam ) از نوع فوم پلی یورتان نرم (Flexible Polyurethane Foam) با سلول های کاملا باز می باشند که در مقابل اعمال تنش کرنشی قابلیت بازآرایی سریع دیواره های سلول را داشته و نسبت به فوم های پلی یورتانی با سلول های نسبتاً باز (اصطلاح بازاری: فوم سرد پلی یورتان) قابلیت برگشت پذیری بالاتری دارند.

نرمی و راحتی فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا وابستگی بسیار زیادی به درجه باز بودن سلول های آن دارد. از سوی دیگر بسیاری از خواص مطلوب فیریکی و مکانیکی این نوع فوم، وابسته به یکنواختی ساختار میکرو فازی آن می باشد. در تولید فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا از دی اٌل‌های اتری با وزن ملکولی بالا در کنار ترکیبات چندعاملی با وزن ملکولی پایین استفاده می شود.

polyurethane_foam

یکی از خواص بسیار مهم فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا مانایی فشاری مطلوب این نوع فوم ها است. طبق آزمایشات مندرج در استانداردها، مانایی فشاری فوم پلی یورتان HR در دمای بالاتر از ۷۰ درجه سانتیگراد به شدت افزایش می یابد.

فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا امکان تولید با سه سیستم ایزوسیاناتی MDI، TDI و ترکیبی MDI-TDI را دارد که در حال حاظر سیستم تولید پخت سرد با MDI مرسوم تر است.

مزایای تولید فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا با ایزوسیانات MDI

– سهولت فرایند قالب‌گیری (حذف فرایند پس پخت)

– سرعت فرایند قالب‌گیری (زمان قالب‌گیری ۳ تا ۵ دقیقه)

– بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فوم (نرمی، کیفیت سطحی و …)

– توجیه اقتصادی بیشتر فرایند تولید فوم

– ایمنی بیشتر و کاهش آلودگی های محیطی و تنفسی

در سیستم تولید فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا می توان با تغییر (افزایش) نسبت ترکیب ایزوسیانات به پلی ال، به سختی بالاتری در محصول فوم نهایی دست یافت. البته باید توجه داشت که با افزایش نسبت ایزوسیانات به منظور دست یابی به سختی بیشتر، برخی خواص فیزیکی و مانیکی از جمله؛ مانایی فشاری، میزان برگشت پذیری و عمر کاربری فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا تاحدودی کاهش یابد.

در تولید فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا با ایزوسیانات MDI، از سیستم پخت سرد (همانند فرایند قالب‌گیری و تولید فوم سرد) استفاده می گردد. فوم پلی یورتان HR به صورت ذاتی از خواص خود خاموش شوندگی بهتری نسبت به سایر فوم های پلی یورتانی برخوردارند.

برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا عبارتند از:

– دانسیته قالب ۴۷ تا ۵۱ کیلوگرم بر مترمکعب

– افت حجم ۶ درصدی در تنش فشاری ۵۰ درصدی

– استحکام کششی ۰٫۱۳ تا ۰٫۱۵۵ مگا پاسکال

– درصد ازدیاد طول در نطه شکست در حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰ درصد

– مقاومت سایشی ۲۶۰ تا ۳۲۰

sillones mesitas 0005

همچنین در قطعات پیچیده خودرویی و مبلمان های خاص از روش تزریق فوم سرد با برگشت پذیری بالا در دانسیته های مختلف استفاده می کنند. بدین ترتیب در یک محصول تولید شده با فوم پلی یورتان با برگشت پذیری بالا، ما شاهد خواص فیزیکی (مانند نرمی و سختی) متفاوت در قسمت های مختلف یک قطعه خواهیم بود که ضمن سازگاری بیشتر با اصول ارگونومی موجب راحتی بیشتر در استفاده برای مصرف کنندگان و ایجاد ارزش افزوده تجاری بالاتر برای تولیدکنندگان خواهد شد.