دستگاه اسپری فوم پلی یورتان (بخش اول)

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۳

فوم اسپری پلی یورتان (SPF) توسط مجموعه پیوسته ای از تجهیزات تجاری اعمال و اجرا می شود و می بایست توسط اپراتورها و پیمانکاران باتجربه و آموزش دیده اجرا گردد. فوم اسپری پلی یورتان در مقیاس ها و کاربردهای کوچک تر توسط مواد بسته بندی شده در قوطی های حلبی افشانگر که تحت فشار پرشده اند، مورد استفاده قرار می گیرد.

فوم اسپری پلی یورتان (SPF) توسط مجموعه پیوسته ای از تجهیزات تجاری اعمال و اجرا می شود و می بایست توسط اپراتورها و پیمانکاران باتجربه و آموزش دیده اجرا گردد. فوم اسپری پلی یورتان در مقیاس ها و کاربردهای کوچک تر توسط مواد بسته بندی شده در قوطی های حلبی افشانگر که تحت فشار پرشده اند، مورد استفاده قرار می گیرد.

رزین پلی ال و ماده ایزوسیانات بصورت معمول در بشکه های ۲۲۰ لیتری بسته بندی و فروخته می شوند و برای اینکه در دستگاه های اسپری پلی یورتان مورد استفاده واقع شوند می بایست توسط پمپ های مخصوصی که پمپ های انتقال نامیده می شوند به درون تانک های ایزو و پلی ال دستگاه منتقل می شوند.

تجهیزات عمومی اسپری فوم پلی یورتان برای هر کدام از اجزای فوم اسپری پلی یورتان (پلی ال و ایزوسیانات) پمپ مخصوصی را استفاده می کنند، مواد در درون مخازن دستگاه گرم شده و توسط لوله های دارای سیستم گرمایش با نسبت ترکیب ۱ به ۱ به گان (تفنگ) اسپری کننده منتقل می شوند. دو جزء فوم پلی یورتان تا لحظه تماس در تفنگ اسپری کننده جدا از هم نگه داشته می شوند و هنگام رسیدن به گان اسپری کننده با هم میکس شده و با سرعت زیاد بر سطح مورد نظر اعمال می شوند.

دستگاه فوم اسپری پلی یورتان

دستگاه اسپری فوم پلی یورتان

این دستگاه در اندازه ها و کارکردهای مختلف توسط کمپانی های سازنده تولید و به بازار عرضه می شوند. در هنگام خرید این دستگا ها چندین ویژگی عمده و مهم توسط خریداران در نظر گرفته می شود که عبارتند از:

–  نوع سیستم رانش فشاری دستگاه

–  ظرفیت فشاری و ظرفیت خروجی دستگاه

–  ظرفیت گرمایش دستگاه

–  سیستم برقی دستگاه

حداکثر و حداقل طول لوله های تزریق به شرایط کاربردی دستگاه بستگی دارد و قابل تنظیم می باشد.

سیستم فشاری دستگاه موجب تنظیم کارکرد بالا و پایین پمپ های اندازه گیری می شوند. پمپ های اندازه گیری وظیفه نسبت بندی مواد پلی ال و ایزوسیانات و رانش این مواد در طول لوله های انتقال و پاشش از سر تفنگ را برعهده دارند. مهمترین سیستم های رانشی رایج در دستگاه های اسپری فوم پلی یورتان عبارتند از:

سیستم رانشی بادی (پنوماتیک)

سیستم رانشی الکتریکی

سیستم رانشی هیدرولیکی

دستگاه های دارای سیستم های رانشی بادی کمترین قیمت را در بازار دارند اما به دلیل تراکم پذیری هوا، دستگاه های هیدرولیکی برای پروژه های بزرگ تر ترجیح داده می شوند.

نرخ خروجی و میزان فشار دستگاه

نرخ خروجی مواد از دستگاه فوم پاششی پلی یورتان از طریق میزان مواد مورد نیاز برای ترکیب در مدت زمان خاص، اندازه گیری و محاسبه می شود. خروجی دستگاه بطور معمول برحسب واحد های پوند بر دقیقه یا کیلوگرم بر دقیقه گزارش می شود. فشار مورد نیاز دستگاه برحسب اینکه چه فشاری برای اختلاط کامل پلی ال و ایزوسیانات در گان اسپری مورد نیاز است، محاسبه و تنظیم می شود. فشار دستگاه بطور معمول برحسب پوند بر اینچ مربع (psi) و یا بار (bar) گزارش می شود.

نکته مهم و ضروری:

درنظر داشته باشید که شرکت های سازنده دستگاه ها معمولا حداکثر فشار خود را به عنوان فشار استاتیک دستگاه اعلام می کنند. فشار واقعی هنگام کارکرد دستگاه معمولا کمتر از فشار استاتیک اعلام شده است. این نکته برای اینکه فشار مورد نیاز تفنگ اسپری خودر را با فشار واقعی تولیدی دستگاه تنظیم نمایید، بسیار مهم و ضروری است.

فوم پلی یورتان پاششی

ظرفیت گرمایش دستگاه

تقریبا بیشتر مواد فوم اسپری پلی یورتان در دمایی حدود ۵۰ درجه ساتیگراد مورد مصرف قرار می گیرند، این دما موجب کاهش وسکوزیته پلی ال و ایزوسیانات، برای سهولت کارکرد پمپ ها و اختلاط کامل تر مورد نیاز واقع می شود. در اغلب موارد این دما موجب بهبود فرایند اسپری و خواص نهایی فوم پلی یورتان پاششی می گردد. به همین علت اطمینان از کیفیت و ظرفیت کارکرد سیستم گرمایش تا تنظیم دمای مواد در خروجی دستگاه بسیار مهم و ضروری می باشد.

سیستم الکتریکی دستگاه

بیشتر دستگاه های اسپری فوم پلی یورتان که برای کنترل سیستم گرمایش خود نیازمند اتصالات الکتریکی خاصی می باشند. دستگا های هیدرولیک از موتورهای الکتریکی برای تامین نیروی سیستم رانش هیدرولیکی استفاده می کنند. دستگاه های پاشش فوم پلی یورتان برای کاربرد در نقاط مختلف جهان تولید می شوند به همین منظور ولتاژ الکتریکی متداول در آن ها عبارتند از ولتاژ تک فاز ۲۲۰ ولت، ولتاژ سه فاز ۲۲۰ ولت و ولتاژ سه فاز ۳۸۰ ولت. دقت نمایید که ولتاژ کارکرد دستگاه شما با امکانات کارگاهی محل استفاده از دستگاه تناسب داشته باشد.

شرکت پاش کار

شرکت پاش کار