کارخانه تولید ایزوسیانات MDI وانهوا بروزرسانی شد

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳

شرکت شیمیایی وانهوا (Wanhua Chemical) روز ۷ نوامبر ۲۰۱۴ برابر با ۱۶ آبان ۱۳۹۳ طی اطلاعیه ای اعلام کرد که تجهیزات جدید تولید ایزوسیانات MDI را با ظرفیت ۶۰۰ هزارتن در سال با موفقیت راه اندازی نموده است.

شرکت شیمیایی وانهوا واحد تولید ایزوسیاناتMDI  جدید خود در را در کارخانه یانتای این شرکت را راه اندازی نمود.

China MDI Capacity to Increase to 2.78 Mln Tons and Overcapacity Highly Concerns

شرکت شیمیایی وانهوا (Wanhua Chemical) روز ۷ نوامبر ۲۰۱۴ برابر با ۱۶ آبان ۱۳۹۳ طی اطلاعیه ای اعلام کرد که تجهیزات جدید تولید ایزوسیانات MDI را با ظرفیت ۶۰۰ هزارتن در سال با موفقیت راه اندازی نموده است. این شرکت تاکید کرده است که کلیه فرایندهای عملیاتی کارخانه جدید موفق آمیز بوده است.

همچنین بنا بر اعلام، واحد قدیمی تولید ایزوسیانات MDI این شرکت پس از ۳۲ سال فعالیت در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ برابر با ۹ آبان ۱۳۹۳ به کار خود پایان می دهد.

ایزوسیانات