الاستومرهای پلی یورتان ؛ از ساختار تا خواص

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۲

کتاب الاستومرهای پلی یورتان در سال ۲۰۱۱ منتشر شده و در رابطه با شیمی، ساختار، رفتار حرارتی، خواص مکانیکی و شبکه های جدید الاستومرهای پلی یورتان ارائه شده است.

الاستومرهای پلی یورتان

الاستومرهای پلی یورتان ؛ از ساختار تا خواص مکانیکی

 

نام لاتین کتاب: Polyurethane Elastomers: From Morphology to Mechanical Aspects

نام فارسی کتاب: الاستومرهای پلی یورتان؛ از ساختار تا خواص مکانیکی

نویسنده: Dr. Cristian Prisacariu عضو هیات علمی موسسه تحقیقاتی شیمی پلیمر “Petro Poni” رومانی

زبان کتاب: English

انتشارات: Springer

سال انتشار: ۲۰۱۱

گزیده ای از سرفصل های این کتاب:

– شیمی الاستومرهای پلی یورتان

– بررسی ساختار الاستومرهای پلی یورتان

– رفتار حرارتی الاستومرهای پلی یورتان

– بررسی خواص مکانیکی الاستومرهای پلی یورتانی

– بررسی توسعه ساختار ناشی از تغییر شکل

– دورنمای پلی یورتان های شبکه ای جدید به عنوان مواد حافظه دار

by: iranpu