استفاده از پلی یورتان در حمل و نقل دریایی LNG

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

پنل های عایق ساز جدید با دانسیته فوم پلی یورتان کم و مواد کامپوزیت الیاف شیشه سرعت جوشیدن گاز طبیعی مایع شده و ذخیره شده را بیش از ۱۰% کاهش می دهند در مقایسه با پنل های عایق ساز متداول است.

سیستم غشایی مهارکننده جدید کشتی سازی های غول پیکر برای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) تاییدیه های طبقه بندی معتبری مانند ABS و DNV را دریافت کرده است.

سیستم مهار مناسب برای حمل گاز مایع توسط کشتی های مخصوص و سیستم های ذخیره سازی گاز مایع دارای امکاناتی مانند موانع فلزی دوگانه و سیستم های عایق کاری با کارایی بالا می باشد.

 پلی یورتان در حمل گاز مایع

موانع نازک Invar-aalloy و STS304L برای ثابت نگهداشتن حرارت، فرسودگی و موانع لجن و گل و لای بهینه شده اند و به طور مخصوص برای جلوگیری از نشت گاز مایع در مانع ثانویه جوش داده شده طراحی شده اند. پنل های عایق ساز جدید با دانسیته فوم پلی یورتان کم و مواد کامپوزیت الیاف شیشه سرعت جوشیدن گاز طبیعی مایع شده و ذخیره شده را بیش از ۱۰% کاهش می دهند در مقایسه با پنل های عایق ساز متداول. بعلاوه، پنل های عایق ساخته شده از فوم پلی یورتان در حمل و نقل دریایی تقویت شده و تخته سه لایی برای نواحی در معرض تخریب ها از قبیل گوشه های تانک گاز مایع طراحی شده اند.

پلی یورتان در حمل و نقل

این تکنولوژی که توسط شرکت سازه های گاز طبیعی هیوندایی طراحی و تولید شده است، دارای استانداردهای لازمه سازمان دریایی بین المللی در زمینه آنالیز سازه ای سطح بالا، آنالیز فرسودگی، آزمون drop تر/خشک مقایسه ای، و آنالیز برهمکنش ساختار سیالی برای غشا های از نوع سیستم حمل باربری LNG می باشد. پس از آزمون عملکرد نهایی HHI سیستم مهار باربری گاز طبیعی غشای تولیدی شرکت هیوندایی را تجاری سازی خواهد کرد.

در نوامبر سال ۲۰۱۲ شرکت کره شمالی Ulsan تانک ذخیره گاز طبیعی مایع شده ی مستقلی را معرفی کرد که مدل آن Lobe-Bundle Tank بود. در این مدل از پلیت های حلقوی شکل بجای پلیت های متداول هموار برای کاهش وزن تانک و هزینه های ساخت و همچنین برای کاهش زمان ساخت و ساز از طریق عایق سازی از نوع اسپری استفاده می شود.

lng

با توسعه تانک Lobe-Bundle و طبیعی غشای تولیدی شرکت هیوندایی، این در حال حاضر موقعیت بهتری برای ساخت سازه های حمل و نقل گاز مایع مطابق با استانداردهای سطح بالای مورد نیاز بازار را دارد.