گزارش تصویری از کاخانه آمریکایی تولید کفش Keen

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

Keen برای تولید زیره کفش های کوهستان و پیاده روی خود در کارخانه ای به مساحت ۳۲۰۰۰ فوت مربع از پلی یورتان استفاده می کند. شاید قوی ترین مردان جهان نیز نتوانند یک جفت از کفش های کین را پاره کنند. به گفته کریستین، قائم مقام شرکت کین: “پلی یورتان ها در ایجاد پیوند و چسبندگی بهتر از چسب ها عمل می کنند.”

Keen برای تولید زیره کفش های کوهستان و پیاده روی خود در کارخانه ای به مساحت ۳۲۰۰۰ فوت مربع از پلی یورتان استفاده می کند. شاید قوی ترین مردان جهان نیز نتوانند یک جفت از کفش های کین را پاره کنند. به گفته کریستین، قائم مقام شرکت کین: پلی یورتان ها در ایجاد پیوند و چسبندگی بهتر از چسب ها عمل می کنند.

کارخانه تولید کفش کین از سال ۲۰۱۱ سالانه حدود ۱۰ هزار جفت کفش تولید کرده است که این میزان در سال گذشته میلادی به سه برابر یعنی ۳۰هزار جفت در سال افزایش یافته است.

آن ها همچنین برنامه ای برای گسترش کارخانه جهت تولید سالانه ۱۰۰ هزار جفت کفش را در سر می پرورانند.

در ادامه از شما دعوت می کنم به تصاویر تهیه شده توسط Matthew Kish از کارخانه تولید کفش Keen’s Swan Island دعوت می کنم.

keen-manfacturing-boots-crop-2 600

keen-manfacturing-glue 600

keen-manfacturing-line-pulling-boot-on 600

robot 600

keen-manfacturing-demo 600

keen-manfacturing-final-inspection 600

keen-manfacturing-finish-work 600

keen-manfacturing-first-step 600

keen-manfacturing-built-in-portland 600

keen-manfacturing-shoe-in-box 600